مقالات

Prevalence of latent tuberculosis infection in transplant candidates: A systematic review and meta-analysis

مقدمه

سل (TB) به عنوان یک عارضه جدی برای گیرندگان پیوند عضو در نظر گرفته شده است. بنابراین، تشخیص و درمان مناسب عفونت نهفته برای جلوگیری از عفونت های فعال سل در آینده توصیه می شود. هدف از این بررسی، بررسی مروری سیستماتیک و متاانالیز مطالعات ارزیابی شیوع عفونت نهفته سل (LTBI) در نامزد های پیوند است.

روش ها

بانک های اطلاعاتی الکترونیکی از جمله  MEDLIN (از طریق Pub Med) ، اسکوپوس، تا 9 تیرماه 1396 جستجو شد. شیوع LTBI با استفاده از متاآنالیز اثرات تصادفی براورد شد. ناهمگنی ها به وسیله تجزیه و تحلیل زیرگروه ها مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش STATA نسخه 14 مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

شیوع تلفیقی LTBI بر اساس ازمایش پوست توبرکولین ( TST) در انواع مختلف پیوند به شرح زیر است : کبد 24% (  14%-33%، 95% CL)، ریه 22% (26%-18%)، کلیه 21% ( 27%-16% ،95% CL) و پیوند سلول های بنیادی خونساز (HCT)14% (19%-9%). شیوع LTBI بر اساس آزمون مقایسه آزاد سازی اینترفرون گاما(IGRA) در داوطلبان پیوند کلیه 31% ( 37%-25% ،95% CL)، بود که بسیار بیشتر از شیوع LTBI در کاندیداهای پیوند کبد 25% ( 33%-17%،95% CL) و کاندیداهای پیوند HCT 13% ( 16%-10% ، 95% CL) و اختلاف آماری معنی داری بین آنها وجود داشت. میزان شیوع نتایج نامشخص بر اساس آزمایش IGRA دز انواع مختلف پیوند به شرح زیر بود: کلیه 6% (8%-4% ،95% CL) و کبد 12% ( 21%-2%، 95% CL).

تجزیه و تحلیل زیرگروه نشان داد که بین شیوع کلی نتایج نامشخص با استفاده از تست IGRA در نامزدهای پیوند کبد 12%(21%-2%، 95 % CL) و نامزد های پیوند کلیه 6% ( 8%-4% ،95% CL).  میزان شیوع سل بعد از پیوند 2% (    2%-1%، 95% CL). شیوع LTBI در زیرگروه (یعنی میانگین سنی <50 سال) به طورمعنی داری بیشتر از شیوع LTBI با استفاده از TST/IGRAs در زیرگروه دیگر(یعنی میانگین سنی بیماران50≤  سال بود) بود.

نتیجه گیری

مطالعه ما حاکی از پذیرش تساوی بین  IGRAs و TST در بیماران نیازمند پیوند کبد و HCT است، در حالی که برتری IGRAs نسبت به TST در بیماران نیازمند پیوند کلیه مشاهده شد.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *