تاريخچه مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است  كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

زمان تاسيس اين مركز تحقيقاتي به سالهاي قبل يعني سال 1360 برميگردد اما فعاليت علمي آن به طور محسوس از سال 1378 شروع شد و از آن زمان پايان نامه ها و طرحهاي پژوهشي در اين مركز انجام شده كه كه ما حصل آن راه اندازي آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي جهت ارايه سرويس به بيماران و چندين مقاله علمي –پژوهشي در مجلات و كنگره هاي معتبر خارجي و داخلي بوده است. اين مركز با تلاشهاي گسترده مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي در سال 1385 توانست مجوزات مختلف را از مراكز ذيصلاح كسب نمايد و در نهايت در شوراي گسترش وزارت بهداشت به تصويب نهايي برسد. از جمله اهداف اصلي اين مركز مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:

۱-      توسعه و بكار گيري دانش بشري در زمينه بيماريهاي عفوني و پيشگيري از آنها

۲-      انجام پژوهشهاي بنيادي، اتيولوژيك و اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگوئي به نيازهاي جامعه

٣-      جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي اسناد و مقالات مربوطه

٤-      تربيت نيروي انساني محقق در زمينه بيماريهاي عفوني

٥-      ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين در زمينه بيماريهاي عفوني

٦-      كوشش در جلب توجه و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرائي مربوطه در داخل كشور

٧-      همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي با رعايت قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان با داشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب و آزمايشگهاي مجهز اين امكان را براي پژوهشگران محترم فراهم مي نمايد كه پروژههاي تحقيقاتي دانش محور خود را در اين مركز انجام دهند. اين مركز آماده پذيرش پروپوزال طرحهاي تحقيقاتي در راستاي اهداف مركز مي باشد و در صورت پذيرش در شوراي پژوهشي امكانات مالي را نيز فراهم مي آورد.