مقالات

خصوصیات مولکولی و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی سويه های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در کودکان بستری در بیمارستان مراجعه کننده به کودکان در قم ، ایران.

خصوصیات مولکولی و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی سويه های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در کودکان بستری در بیمارستان مراجعه کننده به کودکان در قم ، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: عفونت هاي دستگاه ادراري (UTI) يك عفونت شايع در بين كودكان است و اشريشيا كلي يكي از مهمترين عوامل بيماريزا است كه باعث عفونت ادراري كودكان مي شود. تولید آنزیم های طیف بتا- لاکتاماز طیف گسترده (ESBL) یک عامل مهم در ظهور مقاومت آنتی بیوتیکی در بین این باکتری ها است. این مطالعه با هدف تعیین الگوهای مقاومت ، فراوانی ژنهای کد کننده ESBL و تنوع ژنتیکی سویه های E. coli جدا شده از کودکان مبتلا به UTI که در بیمارستان مراجعه کننده به کودکان حضرت معصومه (س) قم بستری شده بودند ، انجام شد.

روش ها: در مجموع 102 سویه غیر تکراری متوالی E.coli که از کودکان مبتلا به UTI جدا شده بودند ، وارد مطالعه شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با استفاده از روش انتشار دیسک طبق دستورالعمل CLSI تعیین شد. توانایی ایزوله ها برای تولید ESBL با استفاده از تست دیسک ترکیبی و تست هم افزایی دو دیسک از نظر فنوتیپی تعیین شد. ژنهای رمزگذاری کننده (bla CTX-M, bla SHV, and bla TEM) در ایزوله های  ESBL مثبت فنوتیپی با روش PCR تشخیص داده شدند. ارتباط ژنتیکی ایزوله ها به وسیله روش[1] ERIC-PCR تعیین شد.

يافته ها: 83٪ از كودكان دختران بودند. بيشتر پسران آلوده (88٪ ، 15 نفر) كمتر از 1 سال و بيشتر دختران آلوده (48٪ ، 41 نفر) از سن 1 تا 6 سال داشتند. بیشترین حساسیت به نیتروفورانتوئین (8٪ ، 8 نفر) و پس از آن آمیکاسین (12٪ ، 12 نفر) و پیپراسیلین تازوباکتام (17٪ ، 17 نفر) مشاهده شد. در مقابل ، بالاترین میزان مقاومت به آمپی سیلین (94٪ ، 96 نفر) و سفازولین (93٪ ، 95 نفر) مشاهده شد. 88 درصد (90 از 102) سويه ها مقاوم به چند دارو (MDR) بودند. پنجاه و هشت درصد (تعداد  59) از سویه ها ESBL مثبت و نتایج آزمون دیسک ترکیبی با PCR مطابق بود. blaCTX-M شایع ترین ژن کد کننده ESBL بود (88٪ ، 52 نفر) و پس ازآن blaTEM   (54% ، 32 نفر) و blaSHV  (15%، 9 نفر) براساس روش ERIC-PCR ، جدايه ها در 13 نوع مختلف خوشه بندي شدند. هیچ ارتباطی بین انواع مختلف ERIC و منشاء ایزوله ها (یعنی بستری در بیمارستان یا سرپایی) ، توانایی تولید ESBL و الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی وجود ندارد.

نتیجه گیری:  شیوع بالای ایزولهای ESBL مثبت E. coli (58%) در مطالعه ما مشاهده شد و همه آنها MDR بودند. علاوه بر این ، از نظر آماری تفاوت معنی داری در میزان مقاومت تولید کنندگان ESBL و غیر تولیدکننده نسبت به برخی آنتی بیوتیک ها وجود دارد که منجر به محدود کردن گزینه های درمانی آنها می شود. نظارت مستمر بر ظهور ایزوله های تولیدکننده ESBL و پروفایل های مقاومت آنتی بیوتیکی آنها و همچنین استفاده از روشهای مناسب تایپ کردن برای کاهش انتشار آنها ، انتخاب رژیمهای درمانی مناسب و یافتن شیوع بیماری در بیمارستان ضروری است.

 

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *