مقالات

حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از کودکان ایرانی

حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از کودکان ایرانی: تعدد بالای جهش نقطه ای A2143G مرتبط با مقاومت به کلاریترومایسین.
چکیده
هدف: افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکتر پیلوری یک نگرانی جهانی است و با عدم درمان همراه است. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در برابر آنتی بیوتیک های مختلف از جمله آموکسی سیلین ، اریترومایسین ، سیپروفلوکساسین ، فورازولیدون ، تتراسایکلین ، مترونیدازول و کلاریترومایسین بود. علاوه بر این ، شناسایی جهش A2143G در ایزوله های مقاوم به کلاریترومایسین با استفاده از تکنیک real-time PCR انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه 90 بيمار مبتلا به علايم دستگاه گوارش فوقاني وارد مطالعه شدند. هلیکو باکتر پیلوری از 32 نمونه جدا شد و میزان مقاومت این سویه ها به آموکسی سیلین ، اریترومایسین ، سیپروفلوکساسین ، فورازولیدون و تتراسایکلین با روش انتشار دیسک مورد آزمایش قرار گرفت. میزان مقاومت به مترونیدازول و کلاریترومایسین با روش agar dilution تعیین شد. حضور جهش نقطه A2143G در ایزوله های مقاوم به کلاریترومایسین با استفاده از تکنیک real-time PCR مشخص شد.
نتایج: میزان مقاومت به آموکسی سیلین ، اریترومایسین ، سیپروفلوکساسین ، فورازولیدون ، تتراسایکلین ، مترونیدازول و کلاریترومایسین به ترتیب 53٪ ، 50٪ ، 5/37٪ ، 62.5٪ ، 25٪ ، 62.5٪ و 22٪ بود. جهش نقطه A2143G در 71٪ از سویه های مقاوم به کلاریترومایسین (5 از 7) مشاهده شد.
نتیجه گیری: شیوع مقاومت به هلیکوباکتر پیلوری در برابر مترونیدازول ، سیپروفلوکساسین ، اریترومایسین ، آموکسی سیلین و فورازولیدون در ایران زیاد است. تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک ها نقش مهمی در انتخاب رژیم مناسب ضد هلیکوباکتر پیلوری دارند.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *