مقالات

تهدیدی فزاینده در یک بیمارستان مرجع کودکان ایرانی: مقاومت چنددارویی اسینتوباکتر بومانی

چکیده

مقدمه: اسینتوباکتربومانی یک پاتوژن بیمارستانی مهم در دهه های گذشته بوده است. به علت شیوع اسینتوباکتر بومانی در سرتاسر دنیا روشهای تایپینگ مناسبی برای بررسی توزیع اپیدمیولوژیکی این ارگانیسم به وجود آمده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تنوع مولکولی و اپیدمیولوژیک سویه های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت های بیمارستانی کودکان بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان، یک بیمارستان مرجع ایرانی، در تهران، ایران بوده است.

مواد و روش ها: مجموع 27 جدایه اسینتوباکتر بومانی بالینی غیر تکراری در طول اکتبر 2013 تا مارچ 2014 جمع آوری شد و برای مقاومت ضدمیکروبی به عوامل آنتی بیوتیکی متعددی مورد آزمایش قرار گرفت. شباهت ژنتیکی سویه ها با استفاده از روش RAPD-PCR بررسی شد.

نتایج: یک پروفایل RAPD غالب (تایپ B) در 15 سویه ( 56درصد کل نمونه های تایپ شده) شناسایی شد. کلاسترهای دیگر در دندروگرام با نام های A ، C و D به ترتیب 6 (22%)، 5 (19%) و 1(3%) نمونه ها را شامل می شدند. همه نمونه های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به تمام آنتی بیوتیک ها به جز کلیستین بودند.

نتیجه گیری: این مطالعه انتشار کلونال اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت چند دارویی را در بیمارستان ما نشان می دهد. از این رو، فاکتورهای مسئول انتشار چنین جدایه هایی نیاز به شناسایی، کنترل و پیشگیری برای اجتناب از شیوع عمده دارد.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *