مقالات

اپیدمیولوژی مولکولی کلونیزاسیون بینی استافیلوکوکوس اورئوس در بین بیماران و والدین/قیمین آنها در یک بیمارستان مرجع ایرانی

چکیده:
مقدمه
به نظر می رسد که حمل استافیلوکوکوس اورئوس در بینی نقش مهمی در اپیدمیولوژی و بیمازایی عفونت بازی میکند. بررسی ژنتیک کلون های استافیلوکوکوس اورئوس و MRSA در مناطق جغرافیایی مختلف دارای اهمیت است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی درصد حمل استاف اورئوس، شامل نمونه های MRSA در هردوی بیماران بستری وجمعیت عمومی بزرگسال (والدین/قیمین) بوده است. به علاوه الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تنوع مولکولی استاف اورئوس در هر دو جمعیت در یک بیمارستان کودکان ریفرال ایرانی بررسی شد.
مواد و روش ها
همه نمونه ها از غربالگری بینی بیماران و جمعیت عمومی بزرگسال در روز پذیرش و ترخیص به دست آمد. شیوع، مقاومت، و تنوع مولکولی همه نمونه های استاف اورئوس بررسی شد.
نتایج
در مطالعه اخیر، استاف اورئوس و غیر اورئوس در بینی به ترتیب در 384 (26%) و 1004 (68%) از جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد. شیوع MRSA بینی در کودکان و بزرگسالان به ترتیب 6.6% (29 از 438) و 2.8% (29 از 1046) بود.
از میان سویه های استاف اورئوس جدا شده از جمعیت بیمار و بزرگسال در روز پذیرش، حساسیت بالایی به اغلب آنتی بیوتیک ها از جمله ونکومایسین (100%)، ریفامپین (95%)، لینزولید (94%)، کوئینوپریستین/دالفوپریستین (94%)، مینوسایکلین (94%)، کلرامفنیکل (89%)، جنتامایسین (87%)، آمیکاسین (87%)، کلیندامایسین (86%) و موکسی فلوکساسین (83%) دیده شد. بیشترین مقاومت در پنی سیلین (96-98%) و متی سیلین (44-47%) دیده شد. الگوی حساسیت سویه های استافیلوکوکوس اورئوس بینی جدا شده در زمان ترخیص نسبت به روز پذیرش تفاوت آماری نداشت. سویه های استاف اورئوس جدا شده از 77 بیمار (64%) در زمان پذیرش شبیه به سویه های جدا شده از آنها در زمان ترخیص بود، در حالیکه سویه های استاف اورئوس جدا شده از 43 بیمار (36%) شبیه سویه های زمان ترخیص نبود (تشابه کمتر از 70 درصد داشت).
نتیجه گیری
شیوع بالاس استاف اورئوس و MRSA بینی نیاز مبرم به بهبود استراتژی برای مدیریت عفونت های استاف اورئوس را نشان می دهد.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *