مقالات

آنالیز مولکولی متالوبتالاکتاماز در سودوموناس آئروجینوزا : اولین گزارش از یک بیمارستان کودکان مرجع ایرانی

چکیده:
مقدمه: سودوموناس آئروجینوزا یک پاتوژن فرصت طلب مهم است که سبب عفونت های بالینی در میان کودکان بیمار می شود. متالوبتالاکتامازها (MBLs) مکانیسم های مهم مقاومت به کارباپنم در نمونه های سودوموناس آئروجینوزا هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین ژن های بتالاکتاماز (ژن های bla ) در نمونه های سودوموناس آئروجینوزا و شناسایی درصد MBL ها در نمونه های سودوموناس آئروجینوزا در بخش های مختلف بود.
مواد و روش ها: نمونه های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در بیماران بستری در مرکز طبی کودکان در مدت 2 سال با استفاده از سواب استریل جمع آوری شد. برای تمایز و شناسایی این سویه ها از محیط کشت BMI، ستریماید اگار و تست اکسیداز ، برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی از روش کربی بائر و آزمایش PCR برای تشخیص ژن های bla استفاده شد.
نتایج: برپایه نتایج این مطالعه از کل 269 نمونه سودوموناس آئروجینوزا، 39 نمونه مقاوم به ایمی پنم بودند. از این نمونه ها ، 19 مورد نمونه سودوموناس آئروجینوزای تولید کننده MBL با روش فنوتیپی شناسایی شد. همه نمونه های سودوموناس آئروجینوزا مقاوم به ایمی پنم با استفاده از روش PCR برای حضور ژن های bla بررسی شدند. همه نمونه های مولد MBL حامل ژن bla-IMP بودند و نتایج آنتی بیوگرام نشان داد که بیشترین مقاومت به نیتروفورانتوئین، نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول و سفپیم (100 درصد) بوده و مقاومت به آنتی بیوتیک های دیگر نیز قابل توجه بود.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن شیوع و اهمیت بالینی نمونه های مولد MBL ، شناسایی سریع آنها و استفاده از اقدامات مناسب کنترل عفونت برای جلوگیری از انتشار بیشتر آنها توسط این ارگانیسم ها و کمک به درمان عفونت ها ضروری است.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *